Tekstit

Kurkistus lapsiperheen karanteenikotiin

Kuva
KUVITETTU KORONATIEDOTE MAAHANMUUTTAJAPERHEILLE     Koronapandemia n vuoksi opettajat ja  lapset  ovat joutuneet sopeutumaan uusiin  opiskelu- ja työskentelytapoihin ja hygieniasääntöihin. Turvavälit,  yli 12-vuotiaiden lasten maskin käyttö,  jaetut välitunti - tai leikki pihat,  minuuttiaikataululla toteutuvat ruokailuvuorot,  käsien pesun muistaminen,  oppimateriaalien ja lelujen puhtaana pitäminen,  pienissä ryhmissä työskentely ja  mahdolliseen karanteeniin  valmistautuminen ovat tulleet osaksi  myös  monikielisten  lasten ja heidän perheidensä  arkea.  Omat haasteensa mukaan ovat tuoneet  perheiden  erilaiset valmiudet  käyttää  etä yhteyksiin  tarvittavia laitteita   ja koronaohjeiden ymmärtäminen.   Olemme seuranneet koronaohjeistusta ja suunnitelleet sen mukaan kiertävien opettajien työtä ja pienryhmätoiminnan järjestämistä. Periaatteenamme on ollut, että  monikielisten lasten tuk eminen on niin tärkeää, että  tukea ja opetusta  annetaan  säännöllisesti  läpi k orona-ajan .   D